| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 ผลลัพธ์

วริศ โดมทอง

ทำงานด้านการวิจัยและเป็นผู้ช่วยนักวิจัยในหลายโครงการ อาทิ โครงการอนุรักษ์โลงไม้โบราณที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน, โครงการวิจัย Revitalizing Bangkok ฟื้นชีวิตกรุงเทพฯ, โครงการอับดุลราฮิมศึกษา ซึ่งเชี่ยวชาญสนใจในประเด็น ประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันออก สมัยกึ่งก่อนประวัติศาสตร์, โบราณคดีจามปา, การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกมจากงานวิจัย

116 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด