ติดต่อเรา

ทีมงาน

ธันวดี สุขประเสริฐ

นักวิชาการ

อีเมล์ : thanwadee.s@sac.or.th


ชลิตา หมายเจริญ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อีเมล์ : chalita.m@sac.or.th


สิทธิโชค แสงมา

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

อีเมล์ : sitthichoke.s@sac.or.th


ติดต่อ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี ตลิ่งชัน กทม. 10170

อีเมล์ : database@sac.or.th