| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด

แสดง 1 ถึง 3 จาก 3 ผลลัพธ์

คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เชี่ยวชาญในประเด็น ปรัชญาอินเดีย, ศาสนาฮินดู, วัฒนธรรมอินเดีย, พิธีกรรมของศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู, ศาสนากับสังคมปัจจุบัน ประสบการณ์ด้านอื่นๆ คอลัมนิสต์ประจำคอลัมน์ “ผี พราหมณ์ พุทธ” หนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์, กรรมการมูลนิธิวัชรปัญญา ฯลฯ

665 views


คัคณางค์ ยาวะประภาษ

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านเพศภาวะ ศาสนาและสังคม ผู้หญิงกับพุทธศาสนา มานุษยวิทยาดิจิทัล

1600 views


แคทรียา อังทองกำเนิด

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คติชนวิทยา ปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

140 views


| | | ฆ | | | | | ซ | ฌ | ญ | ฎ | ฎ | | ฑ | ฒ | | | | ถ | | | | | | | ฝ | | | | | | | ล | | | ษ | | | ฬ | | ฮ | ทั้งหมด