ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล

อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) มีความสนใจในประเด็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพื้นบ้าน ศิลปหัตถกรรม ชาติพันธุ์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

3436 views | มานุษยวิทยา, พิพิธภัณฑ์


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

จบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา จาก Cambridge University (Clare Hall), ประเทศอังกฤษ มีผลงานทางวิชาการมากมาย ทั้งบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยและภาาาอังกฤษ นอกจากนี้ ยังเคยดำรงตำแหน่งกรรมการและที่ปรึกษาโครงการต่างๆ อาทิ กรรมการมูลธินิโครงการตำราทางสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ แห่งประเทศไทย, กรรมการดำเนินงานการประชุมไทยศึกษานานาชาติ ครั้ง 7 ณ กรุงอัมสเตอร์ดัม, ที่ปรึกษาโครงการพลวัตวัฒนธรรมภาคใต้ สำหรับความสนใจด้านวิชาการนั้น มีความสนใจในประเด็นอัตลักาณ์ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมการแสดงพื้นบ้าน ศิลปหัตถกรรม อัตชีวประวัติ งานชาติพันธุ์ และพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยเคนท์ แคนเทอเบอรี่ ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น, อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพื้นบ้าน, ศิลปหัตกรรม, อัตชีวประวัติ, งานชาติพันธุ์
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยา, พิพิธภัณฑ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)