ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ

อาจารย์ประจำภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจและทำงานวิจัยเกี่ยวกับปัญหาพรมแดน พลัดถิ่น และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในทางตอนใต้ของประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นอาจารย์สาขาสื่อศิลปะและออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนักศึกษาปริญญาเอกสาขา Visual and Media Anthropology, Freie Universität of Berlin

2027 views


ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2541 นักศึกษาทุนเรียนดี สาขาวิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2543 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ย้ายสาขาวิชา)

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตร์บัญฑิต (มานุษยวิทยา) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลการศึกษาทางมานุษยวิทยาดีเด่นระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ.ศ. 2547 นักศึกษาปริญญาโท สาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2551 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำลังศึกษาปริญญาเอกสาขา. Visual and Media Anthropology, Freie Universität of Berlin

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลsorayut.a@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชาติพันธุ์, มลายูมุสลิม, Visual anthropology
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • การเดินทางในระยะห่างของดวงตา
  • ข้ามขอบฟ้าความคิด
  • ปาเยาะห์เนาะยาดีนายู (มันยากที่จะเป็นนายู) : ความเป็นชาติพันธ์ความหมายและการต่อรองของมลายูในชีวิตประจำวัน = Payah not jadi nayu (It's very difficult to be nayu) : ethnicity meaning and negotiation of Melayu in everyday life
  • รวมบทความ : วิพากษ์แนวคิดแปลงสินทรัพย์เป็นทุนถึงปัญหาการจัดการที่ดินในสังคมไทย / กองบรรณาธิการ : ศรยุทธ เอี่ยมเอื้อยุทธ, วราภรณ์ เรืองศรี
  • โพ้นพรมแดนความรู้
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)