พลาเดช ณ ป้อมเพชร

อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจด้านชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ความรู้พื้นบ้านของชนพื้นเมือง

677 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท มานุษยวิทยามหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2547

ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ.2540

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชนพื้นเมืองและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, ความรู้พื้นบ้านของชนพื้นเมือง
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)