ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ สนใจประเด็นวิชาการเรื่อง Political Science, Educational Administration, public policy, Philosophy, Peace and Conflict

267 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ประวัติการศึกษา

1997 Ph.D. (Political Science) Northern Illinois University, The United States of America

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมลsrisompob@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจPolitical Science, Educational Administration, Philosophy, Peace and Conflict
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • Srisompob Jitpiromsri. 2020. "Peacebuilding in Thailand’s Deep South and in Myanmar/Burma: the dynamic roles of Muslim minorities in conflict societies". Asian Affairs(UK), 48 (1) : 85-110
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)