ปรีชา คุวินทร์พันธุ์

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการเรื่องกลุ่มชาติพันธุ์ศึกษา สังคมวิทยานคร อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม

890 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักมานุษยวิทยาผู้มีผลิตผลงานวิชาการด้านกลุ่มชาติพันธุ์ศึกษา อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมของสังคมชนบท และสังคมวิทยานคร

อาจารย์ปรีชา เข้าศึกษาในคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2507 (สิงห์ดำ รุ่น 17) และเลือกเรียนในแผนกสังคมวิทยาในคราวที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาก่อตั้งขึ้นได้หนึ่งปี อาจารย์จบปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (สังคมวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2511 จบปริญญาโทด้านมานุษยวิทยาจาก School of Oriental and African Studies (SOAS) สหราชอาณาจักร โดยทุนของ British Council ในปี พ.ศ 2515 และจบปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัย Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร ในปี พ.ศ 2522

อาจารย์ปรีชาเริ่มทำงานวิจัยด้านสังคมตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรี โดยการชวนของอาจารย์จาคส์ อัมโยต์ (Jaques Amyot) ในการลงพื้นที่ศึกษาเกี่ยวกับสังคมชนบท โครงสร้างทางสังคม ระบบความเชื่อ และความเป็นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเพื่อการจัดตั้งสถาบันวิจัยสังคมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ ภายหลังที่อาจารย์ปรีชาจบการศึกษาปริญญาโท อาจารย์ยังได้เป็นผู้ช่วยสอนที่คณะรัฐศาสตร์ และเริ่มสอนหนังสือเต็มเวลาเมื่อคราวที่เรียนจบปริญญาเอกแล้ว โดยวิชาหลักที่สอนคือวิชาสังคมวิทยาชนบท และสังคมวิทยาเมืองในเวลาต่อมา ในด้านการบริหาร อาจารย์เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ที่มาข้อมูล - https://www.facebook.com/chulasocanth/

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก Ph.D. (Anthropology) Kent at Canterbury, England2522

ปริญญาโท M.A. (Anthropology) SOAS, London2515

ปริญญาตรี รบ.(สังคมวิทยา) (เกียรตินิยม) จุฬาลงการมหาวิทยาลัย 2511

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจชาติพันธุ์ศึกษา, สังคมวิทยานคร, อัตลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)