ยศ สันตสมบัติ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบการศึกษาปริญญาเอกด้านมานุษยวิทยาจาก University of California, Berkeley มีผลงานทางวิชาการและผลงานตีพิมพ์ อาทิ สืบสายเลือด: รวมเรื่องสั้นทางมานุษยวิทยา, ฟรอยด์และพัฒนาการของจิตวิเคราะห์: จากความฝันสู่ทฤษฎีสังคม

2398 views


ประวัติการศึกษา

2528 - ปริญญาเอก สาขา Anthropology จาก University of California, Berkeley สหรัฐอเมริกา

2523 - ปริญญาโท สาขา Behavioral Science จาก California State Bakersfield สหรัฐอเมริกา

2520 - ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการศาสตราจารย์เกียรติคุณ
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจอำนาจและอัตลักษณ์
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)