วราพร แช่มสนิท

ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ ผลงานวิชาการ อาทิ หลากหลายคือเป็นธรรม Politics of Recognition กับการเคลื่อนไหวเรื่องเพศวิถีในสังคมไทย, วิธีคิดเรื่องเพศวิถีของรัฐไทย


703 views


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันแผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ สมาคมเพศวิถีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
อีเมลwomenwellbeingprogram@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจเพศวิถีศึกษา
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)