ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญในประเด็นเรื่องชาติพันธุ์ มานุษยวิทยานิเวศน์, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ฯลฯ

1898 views | ชาติพันธุ์


ประวัติการศึกษา

Ph.D.(A) University of Hawaii

M.A.(A) State University of New York at Albany

อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจกลุ่มชาติพันธุ์, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, วัฒนธรรมและสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, มานุษยวิทยานิเวศน์, บทบาทหญิงชาย, ความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนา
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)