ประสิทธิ์ สวาสดิ์ญาติ

อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนใจประเด็นวิชาการเรื่องระบบเครือญาติ วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ ฯลฯ

503 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท Master of Arts in Anthropology (University of Hawaii, U.S.A.)
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจระบบเครือญาติ, วัฒนธรรมและบุคลิกภาพ
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)