ประจักษ์ ก้องกีรติ

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็นประวัติศาสตร์การเมืองไทย สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตยและประชาสังคม ฯลฯ

1543 views


ประวัติการศึกษา
 • Ph.D., Department of Political and Social Change, Australian National University, Canberra, Australia, 2013
 • M.A. Political Science Department, University of Wisconsin-Madison, 2008
 • ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์) (รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2002
 • ร.บ. (เกียรตินิยมอันดับสอง) (การเมืองการปกครอง), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 1998
ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลprajakk@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสิทธิมนุษยชน, การเมืองเอเชียอาคเนย์, ประวัติศาสตร์การเมืองไทย, ประชาธิปไตยและประชาสังคม, การเมืองเรื่องการเลือกตั้ง, ความรุนแรงและความขัดแย้งทางการเมือง, ลัทธิชาตินิยม
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
 • 2013 : And Then The Movement Emerged: Cultural Politics of Thai Students and Intellectuals Movements before the October 14 Uprising (Second Edition, Bangkok:FaDiewKan Publishing House).
 • 2013 : Voting withno Bloodshed: Elections and Violence in the 2011 General Election in Thailand(Bangkok: Kobfai Publishing House)
 • 2012 : (editor and contributor), A Changing Landscape of Thai Electoral Politics and Local Studies (Bangkok: FaDiewKan Publishing House).
 • 2011 : “Electoral Violence in Thailand: A Case Study of the July 3, 2011 Election,” Prajadhipok’s Institute Journal (October).
 • 2011 : “Bipolar State and Polarized Civil Society: The Structure of Thai Political Violence," in KittiPrasertsuk (ed.), Polarized Thailand: Problems, Trends, and Solutions to Thailand’s Crisis (Bangkok: Thammasat University Press).
 • 2011 : “Civil Society, Violence, and the Breakdown of Democracy,” FaDiewKan Journal, 9: 1 (January-March).
 • 2010 : “Transitional Justice: When the World Comes to Terms with Political Tragedy,” FaDiewKan Journal, 8: 2 (October-December).
 • 2010 : “Transitional Justice: When the World Comes to Terms with Political Tragedy,” FaDiewKan Journal, 8: 2 (October-December).
 • 2010 : “National Tales on Love of Siam, Paternal Ruler, and Innocent Rural Society,” in Red Why: ThaiSociety, Problems, and the Coming of Red Shirts (Bangkok: Open Books).
 • 2010 : “On Democracy,” Open Magazine: Political Economy and International Relations, 09 (October), pp. 10-53
 • 2010 : “Political Succession: On Families, Heir, Coup, and Election,” Open Magazine: Political Economy and International Relations, 08 (April), pp.60-93.
 • 2010 : “The Changing Landscape of Political Conflict/Violence Studies in the Western Academic World: The Debate and Result since the 1970s” in ChaiwatSatha-anand (ed.), Violence: Hide and Seek in Thai Society (Bangkok: Matichon Publishing House), pp.31-100.
 • 2009 : “Tales of Stupidity, Poverty, and Illness of Rural Voters: Myth and Bias of Thai Political Scientists,” FaDiewKan Journal, 6: 4 (October).
 • 2008 : “Counter-movements in Democratic Transition: Thai Right- Wing Movements after the 1973 Popular Uprising,” FaDiewKan Journal, 6: 2 (April- June ).
 • 2005 : And Then The Movement Emerged: Cultural Politics of Thai Students and Intellectuals Movements before the October 14 Uprising (Bangkok: Thammasat University Press).
 • 2004 : (translated) Patrick Jory, “Books and the Nation: The Making of Thailand’s National Library”, Journal of Southeast Asian Studies, Vol.31, No.2 (September 2000,” for Art and Culture.25:9 (July).
 • 2003 : “Politics of Memory under Military Dictatorship regime (1958-1973): Destruction/Revival of the Past and Political Inspiration,” Political Science Review, Vol. 24, No. 2.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
http://www.polsci.tu.ac.th/