ภูมิศักดิ์ จารุประกร

ภูมิภักดิ์ จารุประกร นักประพันธ์เพลงและนักวิจัยที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ของดนตรีคลาสสิคร่วมสมัย

173 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ภูมิภักดิ์ จารุประกร เป็นนักประพันธ์เพลงและนักวิจัยที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์ของดนตรีคลาสสิคร่วมสมัย ผลงานการประพันธ์เพลงของเขาได้ถูกนำออกแสดงในงานเทศกาลดนตรีต่าง ๆ อาทิเช่น Valencia International Performance Academy and Festival 2018, Bangor Music Festival 2019, Toronto Contemporary Music Lab 2019, Thailand New Music and Arts Symposium 2021 และ Bangor Music Festival 2022 ภูมิภักดิ์ยังเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด Siam Sinfonietta Young Composers’ Competition 2012 และ William Mathias Composition Prize 2022 ในด้านวิชาการ งานวิจัยของภูมิภักดิ์เคยได้รับรางวัล ‘Highly Commended in the Arts’ จาก The Anglo-Thai Society Academic Excellence Award 2018 และเขายังได้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการต่าง ๆ เช่น Breaking Boundaries: An Interdisciplinary Humanities, Arts and Social Sciences Postgraduate Conference 2018, British Forum for Ethnomusicology and the Royal Musical Association Research Students’ Conference 2020, 2nd Silpakorn Conference in Sound and Music 2020, Princess Galyani Vadhana Institute of Music International Symposium 2020 และ 12th Biennial International Conference on Music Since 1900 2022 ปัจจุบัน ภูมิภักดิ์ จารุประกร เป็น Associate Fellow ของ Higher Education Academy (และเป็นอาจารย์ประจำที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เขายังเป็นผู้ได้รับทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติในการสร้างสรรค์บทเพลงชุดสำหรับวงดนตรีขนาดเล็กกับคอมพิวเตอร์อีกด้วย

ประวัติการศึกษา
  • Doctor of Philosophy in Music (Composition), Cardiff University (UK) Master of Music in Composition, Royal College of Music (UK)
  • ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อีเมลcharuprakorn_p@silpakorn.edu, poumpakc@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจmusic research, contemporary classical music, musicology, experimental music, electroacoustic music
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • Charuprakorn, Poumpak, ‘Gametrak Controller: A Virtual Musical Instrument and the Realisation of ‘Sound Capsule’, Proceedings of the 8th Silpakorn International Conference on Total Art And Science 2021, November 2021, 355-361.
  • Charuprakorn, Poumpak, 'Musical Realism: From Verismo to Phonorealism', The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences, 1 (May-June 2021), 28-38.
  • Charuprakorn, Poumpak, 'The use of a "Lectorial" approach in Aesthetics of Listening Classes, Music and Entertainment Business Programme', Proceedings of the 2nd Silpakorn Conference in Sound and Music, June 2021, 223-233.
  • Charuprakorn, Poumpak, 'The Use of Registral Spacing and Rhythmic Density as Musical Trajectories in a Portfolio of Original Compositions', PhD thesis (Cardiff University, 2020).
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)