สมัคร์ กอเซ็ม

อดีตนักวิจัยประจำศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำงานวิจัยในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ประเด็นเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา งานศึกษาเรื่องเควียร์ในสังคมมุสลิม และนิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัยในประเด็นเรื่องร่างกายกับพรมแดนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้

232 views


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

อดีตนักวิจัยประจำศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทำงานวิจัยในพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า ประเด็นเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา งานศึกษาเรื่องเควียร์ในสังคมมุสลิม และนิทรรศการงานศิลปะร่วมสมัยในประเด็นเรื่องร่างกายกับพรมแดนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคใต้

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาแลกเปลี่ยน ERASMUS+ (2021-2022) มหาวิทยาลัยทาลลินน์
  • ปริญญาโท (การพัฒนาสังคม) ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาตรี (มานุษยวิทยา) ภาคสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลsamak_kosem@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจQueer Studies, Transnational Sexuality, Visual culture and art
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • สมัคร์ กอเซ็ม. ร่องรอยของความเป็นอื่น: มุสลิม “ชาวเขา” และการเมืองอัตลักษณ์ในกระบวนการเปลี่ยนศาสนา ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 26(1) 2557
  • สมัคร์ กอเซ็ม. ขบวนการรากฐานนิยมอิสลาม ใน อาเซียนปริทัศน์, ชยันต์ วรรธนะภูติ, สมัคร์ กอเซ็ม บรรณาธิการ
  • สมัคร์ กอเซ็ม. ชายแดนศาสนทัศน์ : การสร้าง "พื้นที่มุสลิม" ในชุมชนผู้ย้ายถิ่นจากพม่า ใน รหัสวัฒนธรรม บททบทวนความเข้าใจว่าด้วย "คนไทย" และสังคมไทย, สุริชัย หวันแก้ว บรรณาธิการ
  • สมัคร์ กอเซ็ม. อัตบุคคลแห่งเสรีภาพ : เยาวชนมุสลิมม้ง/อ่าข่า ท่ามกลางการปะทะประสานต่อความเป็นศาสนิกชนและชาติพันธุ์ในกระบวนการกลายเป็นมุสลิม ใน วารสารลุ่มน้ำโขง 1(1) 2556
  • สมัคร์ กอเซ็ม. โยรชายแดน: พื้นที่และขบวนการทางศาสนา, การปรับสร้างอัตลักษณ์ของผู้ย้ายถิ่นมุสลิมบริเวณพรมแดนไทย-พม่า ใน วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24(1-2) 2555
  • สมัคร์ กอเซ็ม. “ชีวิตที่ไม่ได้เปลือยเปล่า” ของผู้พลัดถิ่น และ “ตัวตนที่ลึกลับ” ของนักมานุษยวิทยา ใน วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30(2) 2554
  • สมัคร์ กอเซ็ม. ปฏิภาคภาวะของพรมแดนชาติพันธุ์ และรัฐชาติ ในตลาดเมืองชายแดนแม่สอด ใน วารสารสังคมศาสตร์ 22(2) 2553
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)