กัญญา วัฒนกุล

สังกัดศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชี่ยวชาญและสนใจในประเด็น ความเชื่อเหนือธรรมชาติ, ศาสนาพื้นบ้าน, ศาสนาพุทธแบบไทย, ความเชื่อกับเรื่องเล่า, คติชนการแพทย์

502 views


ประวัติการศึกษา
  • Ph.D (Folklore/Religious Studies) Indiana University Bloomington
ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันศูนย์ไทยศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยาศาสนา, ความเชื่อเหนือธรรมชาติ, ศาสนาพื้นบ้าน, ความเชื่อกับเรื่องเล่า, คติชนกับการแพทย์
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • Wattanagun, Kanya. (2021). Against the Hostile Nature: The Roles of Magic and Science in Thailand’s Cave Rescue. in MANUSYA, 24(1) (March 2021), forthcoming.
  • Wattanagun, Kanya. (2018). The Phenomenology of Supernatural Belief: The Ravenous Spirit (phii pob) Belief Tradition in Contemporary Northeast Thailand. in Asian Ethnology, 1-2, 2018, pp. 79-97.
  • Wattanagun, Kanya. (2017). Karma versus Magic: Dissonance and Syncretism in Vernacular Thai Buddhism, in Southeast Asian Studies, 6(1), April 2017, pp. 115-137.
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล
ศูนย์คติชนวิทยา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
https://www.arts.chula.ac.th/folklore/