วสันต์ ปัญญาแก้ว

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผลงานสำคัญ อาทิ วัฒนธรรมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม: จาก 'ซ้ายใหม่' ถึงสจ๊วต ฮอลล์, อำนาจรัฐกับการเดินทางเคลื่อนที่ของพลเมืองลื้อ: เสียงไตลื้อ สิบสองปันนาม "ประเพณีแต่งงาน ปฏิบัติการของชนชายแดนที่แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก"

1719 views


ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาสังคมวิทยา จาก The Australian National University ประเทศออสเตรเลีย

ปริญญาโท สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลWasan.p@chiangmai.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยาในชีวิตประจำวัน, มานุษยวิทยากับสื่อมวลชน
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)