เทพินทร์ พัชรานุรักษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับสังคมวิทยาการแพทย์และวัฒนธรรมสุขภาพ

753 views | มานุษยวิทยาการแพทย์


ประวัติการศึกษา

2544 - Ph.D. (Sociology of Health) University of Nottingham, UK.

2532 - สค.ม. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล

2526 - สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลthapin.p@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยาการแพทย์, วัฒนธรรมสุขภาพ
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยาการแพทย์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)