ทัศนีย์ ปุวรัตน์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง สังคมสงเคราะห์,สวัสดิการสังคม,จิตวิทยาแนะแนว,การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

651 views


ประวัติการศึกษา

2529 -สส.ม. (สังคมสงเคราะห์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2526 -ศศ.บ. (สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลassanee_cmu@hotmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมสงเคราะห์, สวัสดิการสังคม, จิตวิทยาแนะแนว, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)