อรัญญา ศิริผล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมและชาติพันธุ์, สังคมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น/ชายแดนศึกษา, รัฐชาติและภาวะข้ามชาติ, มานุษยวิทยานิเวศ ฯลฯ

846 views | ชาติพันธุ์, มานุษยวิทยานิเวศ


ประวัติการศึกษา

2551 - Ph.D. (Social Science) Chiang Mai University, Thailand

2544 - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2534 - ศศ.บ. (หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์) คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลaranyas@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจมานุษยวิทยานิเวศ, วัฒนธรรมและชาติพันธุ์, สังคมวัฒนธรรมคนพลัดถิ่น/ชายแดนศึกษา, รัฐชาติและภาวะข้ามชาติ
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์, มานุษยวิทยานิเวศ
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)