ขวัญชีวัน บัวแดง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจการศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนาบนพื้นที่สูง ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา แรงงานข้ามชาติ นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย ฯลฯ

1280 views | ชาติพันธุ์


ประวัติการศึกษา

2544 - ปริญญาเอก(มานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยซิดนีย์, ออสเตรเลีย

2531 - ปริญญาโท (มานุษยวิทยา) Ateneo de Manila University, ฟิลิปปินส์

2526 - ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2518 - ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลkwanchewan.buadaeng@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจกลุ่มชาติพันธุ์, ขบวนการเคลื่อนไหวทางศาสนา, แรงงานข้ามชาติ, นโยบายรัฐชาติต่อชนกลุ่มน้อย
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักชาติพันธุ์
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)