นิรันดร คำนุ

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

477 views


ประวัติการศึกษา

- ศศ.บ.(พัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- กำลังศึกษาต่อ ป.เอก สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ
  • รูปแบบการใช้ทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร- พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

http://human.msu.ac.th/husoc/personal.php?id=Mg==