พจนก กาญจนจันทร

อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจประเด็นวิชาการด้านโบราณดี การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม แนวคิดและประวัติโบราณคดีในประเทศไทย

1339 views | โบราณคดี, มรดกวัฒนธรรม


ประวัติส่วนตัว/ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงานในอดีต

 • 2548-2550 Postdoctoral Fellowship - Department of Archaeology and Anthropology, University of Bristol, UK
 • Director of excavations at prehistoric sites - Nong Kwang, Ratburi Province, and Ban Nam Daeng , Kanchanaburi Province
 • 2547-2548 Teaching Assistance - undergraduate tutorials and lecturing on East and Southeast Asia Archaeology and Anthropology
 • 2546-2547 Director of excavations at prehistoric sites - Ban Wang Khorn, Suphanburi Province and Nong Kwang, Ratburi Province
 • 2537-2542 Tour guide East West Siam Co, Ltd.- East West Siam Co, Ltd.

วิทยากรอบรม/บรรยายพิเศษ

 • 2558 Land use, water management and religious beliefs in the Urban Landscape of Historic West-Central Thailand (ca. 11th – 14th centuries AD) by Podjanok Kanjanajuntorn 15th Conference of EurASEAA, Paris, France (6-10 July 2015) - Conference of EurASEAA, Paris, France
 • 2558 พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบนที่ราบสูงเสฉวน: การนำเสนอวัฒนธรรมคู่ขนานของจีน โดย พจนก กาญจนจันทร และ มนตรี เจียมจรุงยงค์ - สัมมนา “Museum Refocus” โดยมิวเซียมสยาม
 • 2558 นโยบายการจัดการมรดกวัฒนธรรมของรัฐ จีน: กรณีศึกษา มรดกโลกถ้ำผาสลักหลงเหมิน และแหล่งโบราณคดีจินซา - การประชุมวิชาการระดับชาติ จีนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 สถาบันเอเชียสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัล และทุนที่ได้รับ

 • 2548 – 2550 University of Bristol and Hambledon Trust, Postdoctoral Fellowship at Archaeology and Anthropology, University of Bristol, UK
 • 2545 – 2547 University of Bristol and Hambledon Trust, Scholarship for studying for PhD in Archaeology at University of Bristol, UK
 • 2543 – 2544 Hambledon Trust, Full Scholarship for studying a Master degree
 • 2542 – 2543 Hambledon Trust, Switzerland, Full Scholarship for studying a Master degree

ประวัติการศึกษา

2549 Ph.D. (Archaeology) University of Bristol, UK

2545 M.A. (Landscape Archaeology (with commendation)) University of Bristol, UK

2544 M.A. (Translation Studies) Warwick University, UK

2536 B.A. (English) Ramkhamhaeng University

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลpodjanok@yahoo.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจโบราณดี, การจัดการมรดกทางวัฒนธรรม, แนวคิดและประวัติโบราณคดีในประเทศไทย
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักโบราณคดี, มรดกวัฒนธรรม
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)