ปริญญา สร้อยทอง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความเชี่ยวชาญในประเด็น พัฒนาสังคม พัฒนาชนบทศึกษา รัฐศาสตร์การปกครอง สุขศึกษา

317 views


ประวัติการศึกษา
  • PhD. Social Development, Naresuan University
  • M.A. Rural Development Studies, Mahidol University
  • B.Pol.Sc. Political Science, Ramkhamhaeng University
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อีเมลparinyas@nu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจพัฒนาสังคม, พัฒนาชนบทศึกษา, รัฐศาสตร์การปกครอง, สุขศึกษา
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ลงานตีพิมพ์(Journal)

  1. Prathrng Hongsranagon,Panada Taechasubamorn,Parinya Lertsinthai.. Prevalence of and risk factors for work-related musculoskeletal disorders in cha-om sub-district, khangkoi district, saraburi province, Thailand.. วารสาร Journal of Health Research 2012. None pp: 285-291 (Oct 2012)
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=9089