อภิญญา เฟื่องฟูสกุล

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจในประเด็น มานุษยวิทยาศาสนาพิธีกรรมพื้นที่อัตลักษณ์ผลงานวิชาการ อาทิ มานุษยวิทยาศาสนา: แนวคิดพื้นฐานและข้อถกเถียงทางทฤษฎี, มานุษยวิทยากับอารมณ์, การพรากความทรงจำในพิธีกรรม:กระบวนการรับรู้ในพิธีเข้าทรงในภาคเหนือของประเทศไทย, Making Sense of Place: A Case Study of Vendors and Small Entrepreneurs in the Chiang Mai Night Bazaar

1396 views | มานุษยวิทยาศาสนา


ประวัติการศึกษา

2536 - ปริญญาเอก สาขา Social Sciences จาก University of Bielefeld ประเทศ เยอรมนี

2526 - ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2521 - ปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลapinyafe@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจสังคมวิทยา-มานุษยวิทยาศาสนา, ทฤษฎีสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา, วัฒนธรรมศึกษา, วัฒนธรรมในสังคมเมืองสมัยใหม่, ปรัมปรานิยาย พิธีกรรม และสัญลักษณ์
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
หัวเรื่องหลักมานุษยวิทยาศาสนา
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)