ศิริมา ทองสว่าง

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

473 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. Southeast Asian Studies (Humboldt-Universität zu Berlin)

- ปริญญาโท MSc Social Science Research Methods (Sociology) (University of Bristol)

- ปริญญาตรี ร.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เกียรตินิยม (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)


ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลsirima.th@chula.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจการย้ายถิ่น, ความเหลื่อมล้ำ, การท่องเที่ยว, การพัฒนา
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...