กีรติ ชื่นพิทยาธร

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

608 views


ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Ph.D. in Sociology and Historical Studies (The New School)

- ปริญญาโท M.Phil. in Sociology, with Honors (The New School)

- M.A. in Sociology, with Honors (The New School)

- Attending M.A. Program in Communications (Advertising)

- Outstanding Graduate Student Award (California State University-Fullerton)

- ปริญญาตรี นศ.บ. การโฆษณา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลkeerati.chenp@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจอาชญาวิทยาและกระบวนการยุติธรรม
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

Publications invited for submission

• “Siam’s Two Port Cities Before Thailand: A Comparative Analysis of Ayutthaya and Bangkok” (Invited for Submission to a Special Issue, “Port Cities in World History,” World History Connected)

Publications in progress

• “Culture, Networks, and Transnational Relations: Some Prospects for Future Research” (Manuscript in Progress for Sociological Theory)

• “Man-on-the-Spotism, Territoriality, and the Materiality of the 19th-Century Thai State: The Case of Thai Forestry,” (Manuscript in Progress for Theory & Society)

• “Culture and the Buffer Zones: The New Imperialism and Anticolonial Resistance in Thailand and Egypt” (Manuscript in Progress for Comparative Studies in Society and History)

• “Modernizing Moves for Survival against Western Colonialism in the Late-19th Century: The Comparative Analysis of Mid-Rattanakosin Thailand, Hamidian Ottoman Empire, and Late-Meiji Japan” (Manuscript in Progress for American Journal of Sociology)

Selected papers and presentations

2015:

 • “Man-on-the-Spotism, Territoriality, and the Materiality of the 19th-Century Thai State: The Case of Thai Forestry,” Paper Selected for Presentation at 40th Annual Social Science History Association (SSHA) Meeting,Baltimore, Maryland, November 12-15, 2015
 • “Between Methodological Nationalism and Globalism: Transnational Relations and the Thai Modernising State, 1855-1932,” Paper Selected for Presentation at 40th Annual Social Science History Association (SSHA) Meeting, Baltimore, Maryland, November 12-15, 2015
 • “Man-on-the-Spotism, Territoriality, and the Materiality of the 19th-Century Thai State: The Case of Thai Forestry,” Paper Selected for Presentation at “The Materiality of Culture?,” 110th Annual American Sociological Association (ASA) Meeting, Chicago, Illinois, August 22-25, 2015
 • “Between Methodological Nationalism and Globalism: Thai Modernizing State in the 19th-Century Global Connections,” Paper Selected for Presentation at New York University’s (NYU) Department of Sociology Annual Conference, April 24, 2015
 • “Between Methodological Nationalism and Globalism: Thai Modernizing State in the 19th-Century Global Connections,” Paper Selected for Presentation at Stony Brook University’s (SBU) Department of Sociology Annual Conference, April 17, 2015
 • “From Primitive Accumulation to Accumulation of Network Ties: Modernizing State Against Western Colonialism in the Late-19th Thailand,” Paper Presented at 2015 Eastern Sociological Society Meeting, New York City, February 26-March 1, 2014

2014:

 • “Culture and Modernizing Moves in Thailand, 1855-1932: In Search of the Civilized,” Paper Presented at the 39th Annual Social Science History Association (SSHA) Meeting, Toronto, November, 6-9, 2014
 • “Culture and Modernizing Moves in Thailand, 1855-1932: In Search of the Civilized,” Paper Presented at the Last Update: 1/20/16 – 3 Brown Bag Series, a Research Workshop, Department of Sociology, The New School for Social Research, October 22, 2014
 • “Culture and Modernizing Moves in Thailand, 1855-1932: In Search of the Civilized,” Paper Presented at the 109 th Annual American Sociological Association (ASA) Meeting, San Francisco, August 16-19, 2014
 • “Culture and Modernizing Moves in Thailand, 1855-1932: In Search of the Civilized,” Paper Presented at the 18th International Sociological Association (ISA) World Congress of Sociology Meeting, Yokohama, Japan, July 13-19, 2014
 • “Culture and Modernizing Moves in Thailand, 1855-1932: In Search of the Civilized,” Paper Presented at the NY U Sociology Graduate Student Conference, New York University (NYU), April 4, 2014
 • “Siam’s Two Port Cities Before Thailand: A Comparative Study of Ayutthaya and Bangkok,” Paper Presented at the 2014 World History Association (WHA) Symposium, “Port Cities in World History,” Hosted by Institut Un iversitari d’Història Jaume Vicens Vives, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Spain, March 26-28, 2014
 • “Culture and Defensive Modernization in Thailand, 1855-1932: A Project of Civilization,” Paper Presented at the 2014 Eastern Sociological Society Meeting, Baltimore, February, 20-13, 2014

2013:

 • “Entrepreneurship in the Flows of Empire: Colonial Modernity and Early Industrial Patterns in the North and South of Thailand, 1855-1932,” Paper Presented at the 2013 Annual Eastern Sociological Society Meeting, March 21-24, Boston

2012:

 • “‘Internal Colonialism’ Revisited: A Comparative Analysis of the Colonial Projects of Bangkok and Britain in the North and South of Siam, A.D. 1855-1909, Paper Presented at the Brown Bag Series, a Dissertation Workshop, Department of Sociology, The New School for Social Research, April 4, 2012
 • “Bangkok’s Colonial Culture and the Underground Chinese Networks in the Anti-Communist Era of Thailand, A.D. 1927-1958, Paper Presented at the Annual Sociology Department Conference: Locating Solidarity:
 • Critical Investigation of the Social World, Department of Sociology, The New School for Social Research, March 31, 2012
 • “‘Internal Colonialism’ Revisited: An Analysis of the Colonial Projects of Bangkok and British-Burma in the Northern Thailand, A.D. 1855-1909,” Paper Presented at the 2012 Annual Eastern Sociological Society Meeting, February 23, New York City

2010:

 • “‘Bangkok Expansionism’: A Revisionist History of the Thai State Formation,” Paper Presented at the 2010 Annual Eastern Sociological Society Meeting, March 18, Boston
 • “Civility in Thailand,” Research and Writing Workshop in Progress Organized by Professor Eiko Ikegami (The New School For Social Research) and Romain Bertrand (Sciences Po, Paris), Spring10-Present

2009:

 • “Nation-State Building and the Transformation of the Anti-Chinese Violence in Thailand, A.D. 1820-1970,” After the Fieldwork: A Preliminary Dissertation Project presented at Scrapes and Grapes, the Sociology Student Peer Review Seminar, The New School For Social Research, November 17, 2009
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...