จิราพร เหล่าเจริญวงศ์

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

692 views


ประวัติการศึกษา

2013 - 2020 Doctor of Philosophy in Anthropology, Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), University of Amsterdam, the Netherlands

2011 - 2012 Master of Science in Sociology (Contemporary Social Thought) London School of Economics and Political Science, United Kingdom

2006 - 2007 Master of Arts in Development Studies (Women, Gender and Development) Institute of Social Studies (ISS), the Hague, the Netherlands

2001- 2005 รัฐศาสตร์บัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อีเมลjiraporn.la@chula.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น และ(การบังคับ)พลัดถิ่น, มานุษยวิทยาเรื่องสถานที่ พื้นที่และเวลา, อาณาบริเวณชายแดนศึกษา, เพศสถานะ
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

Research:

 • Re-imagining the refugee camp: Sovereignty and Time-Space Formation along the Thailand-Burma borderland, PhD research (2013-2020)
 • เมืองและนโยบายการจัดการพื้นที่เขตโคมแดงในอัมสเตอร์ดัม:ชีวิตและเรื่องเล่าของผู้อพยพชาวไทยในประเทศเนเธอร์แลนด์ สนับสนุนโดยศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2019)
 • Sustainable Solutions to the Displaced Person Situation on the Thai Myanmar Border , Chulalongkorn University funded by the United Nations Development Programme, Thailand (2011)

Book Chapter:

Journal Articles:

 • จิราพร เหล่าเจริญวงศ์. (2016). การไหลเวียนและพื้นที่ชายแดน: มองมุมใหม่ค่ายผู้ลี้ภัยชายแดนไทย-พม่า. วารสารสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 35, 1 (2016)
 • จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ (2022) เซ็กส์ในนคร: พื้นที่งานบริการทางเพศ และผู้หญิงไทยในเนเธอร์แลนด์. วารสารมานุษยวิทยา, 5:2, p. 55-99.
 • จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ (2022) พื้นที่ระหว่างการควบคุม-ดูแล: โรงพยาบาลสนาม สภาวะฉุกเฉิน และโรคระบาดโควดิ -19, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 13:2, p.1-34.

Documentary Film:

 • Space of Refuge / Capital of Mae La (former name) Premiered at Pakhuis de Zwijger, Amsterdam in 2019, shortlisted for ชมรมวิจารณ์บันเทิง ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 Trailer here

Book Review Articles / Selected Conference Papers:

 • Anxiety or Opportunity: Refugees in the Urbanizing Thailand-Burma Borderland, 7th Conference of the Asian Borderlands Research Network, Seoul, South Korea (2020)
 • “We live here”: Everyday life in a refugee camp along the Thailand-Burma borderland, Birzeit University, Palestine (2018)
 • Spatial Formation of a Refugee Camp in the Thailand-Burma Borderland, 13th International Conference on Thai Studies, Chiangmai, Thailand (2017)
 • A Connected place: Refugee camp along the Thailand-Burma Borderland, Refugee Research Methodology Workshop, Istanbul, Turkey (2016)
 • Dynamics of Governing the Refugee camp along the Thailand-Burma borderland, ASEASUK conference, London, UK (2016)
 • Anxiety or Opportunity: Refugees in the Urbanizing Thailand-Burma Borderland, 7th Conference of the Asian Borderlands Research Network, Seoul, South Korea (2021)
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงานอื่นๆ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล

ฐานข้อมูลคณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

http://www.polsci.chula.ac.th/?page_id=46#sociolog...