ชีรา ทองกระจาย

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนใจประเด็นวิชาการเรื่อง Gender Diversity, Gender Equality, Sexual Education, Gender and Health, Human Rights, Multiculturalism, Migration and Cross Cultural Issues

858 views


ประวัติการศึกษา

Ph.D. Anthropology (Doctorante en Anthropologie), Université de Provence Aix-Marseille 1 Aix - en – Provence - France, 2014

M A. Anthropology (Master de Recherche en Anthropologie) Université de Provence Aix-Marseille 1, Aix-en-Provence - France, 2007

B.A. Sociology and Anthropology (Licence en Sociologie et Anthropologie) Université François Rablais, Tours - France, 2005

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมลcheera.th@cmu.ac.th
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจhuman rights, Gender and Sexuality, Multiculturalism, Migration and Cross Cultural Issues
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

Cheera Thongkrajai. (2018). Lesson Unit “Human Development in the Global Context: Gender Equality and Diversity” in collaboration with Faculty of Political Sciences, Sukhothai Thammathirat Open University (Thai Language)

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)