วรรณพร เรียนแจ้ง

อาจารย์ประจำสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สนใจทางวิชาการในประเด็นโบราณดี วัตถุวัฒนธรรมศาสนา และพิพิธภัณฑ์ศึกษา

765 views


ประวัติการศึกษา

PhD in Archaeology, University of Cambridge, UK
MA in Archaeology (Distinction), Institute of Archaeology, University College London (UCL), UK
อ.บ. (ญี่ปุ่น), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันสาขามานุษยวิทยา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อีเมลwrienjang@gmail.com
CVดาวน์โหลด
ผลงานวิชาการที่สำคัญ

ผลงานด้านวิชาการ :

- Morphological and technological analysis of semi-precious stone beads from the archaeological site of Tha Kae, Lopburi (second phase)

- A Study of Ancient Stone Ornament Production Technology from the Archaeological Site of Phromthin Tai, Central Thailand

- Morphological and technological analysis of semi-precious stone beads from the archaeological site of Tha Kae, Lopburi (first phase)

- Buddhist Rebirth Narratives in Literary and Visual Cultures of Gandhara Project, Wilfrid Laurier University

- The MassonProject, Department of Coinsand Medals, The British Museum

ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)