พิมพวัลย์ บุญมงคล

หัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม สนใจประเด็นวิชาการ โรคเรื้อนและวัณโรค เพศภาวะเพศวิถีกับสุขภาพอนามัยการเจริญพันธ์ ผู้หญิงกับเชื้อเอชไอวี ผู้หญิงกับสุขภาพ ความรุนแรงต่อผู้หญิง ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสตรีนิยม เพศวิถีในพื้นที่ออนไลน์ ความรุนแรงในพื้นที่ออนไลน์ การังแกในโรงเรียน ผลงานวิชาการ อาทิ องค์ความรู้ของงานวิจัยเอดส์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ฯลฯ

732 views


ประวัติการศึกษา

Ph.D. (Social Anthropology), Cornell University, USA

หน่วยงานที่สังกัดปัจจุบันศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม
อีเมลpimpawun@gmail.com
ประเด็นการศึกษาที่เชี่ยวชาญ/สนใจเพศภาวะเพศวิถีกับสุขภาพอนามัยการเจริญพันธุ์, ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสตรีนิยม, เพศวิถีในพื้นที่ออนไลน์
ผลงานวิชาการ (PDF)ดาวน์โหลด
ผู้เผยแพร่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
รูปแบบลิขสิทธิ์สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons)
ผู้จัดทำศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)